torsdag 27. mars 2014

Me treng stoff om nyryddingsbruk til sogebladet

Radøy sogelag vil i år gje ut eit lokalhistorisk hefte. Dette heftet skal vera eit temahefte om nyryddingsbruk og nydyrking på Radøy.

Me vil gjerne koma i kontakt med alle som har noko å fortelja, anten du skriv sjølv eller vil la deg intervjua.

Du kan kontakta oss på e-post bkhervik@yahoo.no eller på tlf. 99 24 54 69

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar