fredag 25. oktober 2013

Skriftstyret legg planar

Skriftstyret i Radøy sogelag
Bente Kopperdal Hervik, Karl Kolstad og Arthur Kleiveland i
skrifstyret.
No er skriftstyret i Radøy sogelag klare til å gå i gang med arbeidet, og me har mange planar.

Me har ein langtidsplan om å gje ut ei bok om kvinner på Radøy, og vil gjerne koma i kontakt med folk som har noko å fortelja, anten de skriv skriv sjølve eller kan la dykk intervjua. Boka skal handla både om kvardagsheltane og kvinner som sette spor etter seg på andre måtar.

Til jul 2014 skal me gje ut eit meldingsblad/hefte med variert stoff. Dersom du har tekst eller bilete me kan bruka i bladet, høyrer me gjerne frå deg. Til våren kjem jubileumsboka for Radøy kommune, som sogelaget er med å skriv.

Testlenke: http://www.radoy.kommune.no/getfile.php/2524227.2236.wedtbxbqvs/Arbeidsavtale%202014.pdf