mandag 31. mars 2014

Månadens kulturminne i mars - Åsen på Øvre Tveiten



Månadens kulturminne i mars er tunet i Åsen på Øvre Tveiten. Tunet består av to våningshus, eit kårhus frå midten av 1800-talet, ei steinløe og ein potetkjellar. Det eldste våningshuset er eigentleg eit lite langhus med steinmur på tre av y...tterveggane. Tidlegare inneheldt huset torvsval, hestestall, stove, gang/kjøkken med grue. Lafteverket i stova tyder på at huset kan vera frå 1700-talet. I dag er det lem over stova, men lemmen er truleg sett inn noko seinare, slik at stova opphavleg kan ha vore ei røykstove.

Løa er bygd i grindverk, med steinmurar langs heile sør- og vestveggen og ein del av nordveggen. I kjellaren er den opphavlege floren. Stavkonstruksjonen med sidesvaler og
murte yttervegger er eit svært alderdommeleg trekk og det er sjeldan å sjå i dag.

Informasjonen er henta frå kulturhistorisk vegbok for Hordaland: http://www.grind.no/pdf/kvh-radoy-4.pdf

torsdag 27. mars 2014

Me treng stoff om nyryddingsbruk til sogebladet

Radøy sogelag vil i år gje ut eit lokalhistorisk hefte. Dette heftet skal vera eit temahefte om nyryddingsbruk og nydyrking på Radøy.

Me vil gjerne koma i kontakt med alle som har noko å fortelja, anten du skriv sjølv eller vil la deg intervjua.

Du kan kontakta oss på e-post bkhervik@yahoo.no eller på tlf. 99 24 54 69

fredag 14. mars 2014

Nytt styre i Radøy sogelag

På årsmøtet fekk sogelaget nytt styre.

Leiar Einar Borgund (attvald)
Gunnar Kvalheim (ikkje på val)
Liv Berit Rath (attvald)
Johannes Birkeland (ny)
Håkon Lunde (ny)

Vararepresentantar:
Berit Kvalvik (attvald)
Kari Smith (ny)

Harald Jordal, Kristen Risnes og Karl Kolstad gjekk ut av styret. Me takkar for den store innsatsen dei har lagt ned i styret i sogelaget!