tirsdag 10. februar 2015

Årsmøte torsdag 19. februar kl. 19.00 på gamle prestegarden

På sakslista står vanlege årsmøtesaker. 

Forslag til andre saker må vere styret i hende seinast 12. februar. Sendast til:
Radøy sogelag v/ Einar Borgund, Raunholmskoen 27, 5936 Manger. E-post: eborgund@nettstar.as.

Bente Kopperdal Hervik frå Radøy kommune vil snakka om kulturminneplanarbeidet i Radøy kommune, og Arne Høyland fortel om kulturminne han har registrert i kommunen.