mandag 23. mars 2015

Styret har konstituert seg

Styret i Radøy sogelag har konstituert seg slik:
Leiar: Einar Borgund
Nestleiar og sekretær: Vegar Toska
Kasserar: Liv Berit Rath
Styremedlemer: Kenth Remy Nesbø og Håkon Lunde

tirsdag 10. februar 2015

Årsmøte torsdag 19. februar kl. 19.00 på gamle prestegarden

På sakslista står vanlege årsmøtesaker. 

Forslag til andre saker må vere styret i hende seinast 12. februar. Sendast til:
Radøy sogelag v/ Einar Borgund, Raunholmskoen 27, 5936 Manger. E-post: eborgund@nettstar.as.

Bente Kopperdal Hervik frå Radøy kommune vil snakka om kulturminneplanarbeidet i Radøy kommune, og Arne Høyland fortel om kulturminne han har registrert i kommunen.