mandag 31. mars 2014

Månadens kulturminne i mars - Åsen på Øvre TveitenMånadens kulturminne i mars er tunet i Åsen på Øvre Tveiten. Tunet består av to våningshus, eit kårhus frå midten av 1800-talet, ei steinløe og ein potetkjellar. Det eldste våningshuset er eigentleg eit lite langhus med steinmur på tre av y...tterveggane. Tidlegare inneheldt huset torvsval, hestestall, stove, gang/kjøkken med grue. Lafteverket i stova tyder på at huset kan vera frå 1700-talet. I dag er det lem over stova, men lemmen er truleg sett inn noko seinare, slik at stova opphavleg kan ha vore ei røykstove.

Løa er bygd i grindverk, med steinmurar langs heile sør- og vestveggen og ein del av nordveggen. I kjellaren er den opphavlege floren. Stavkonstruksjonen med sidesvaler og
murte yttervegger er eit svært alderdommeleg trekk og det er sjeldan å sjå i dag.

Informasjonen er henta frå kulturhistorisk vegbok for Hordaland: http://www.grind.no/pdf/kvh-radoy-4.pdf

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar