tirsdag 15. april 2014

Månadens kulturminne i april - Skageneset

Månadens kulturminne i april er våningshuset på den tidlegare husmannsplassen og seinare småbruket i Skageneset. Nils Nilsen Birkeland fekk festesetel i Skageneset i 1878, og det var nok han som bygde våningshuset som står i dag. Huset er ei tradisjonell lemstove med ei stove i kvar ende av huset, og kjøkken og gang i midten, og såleis ein representant den typiske byggjeskikken i Nordhordland på 1800-talet og litt utover på 1900-talet.

Under andre verdskrig budde enka Dorothea Skagenes, sonen Nils, dottera Ingeborg og niesa Eva i Skageneset. Hans Helle, som var oppvaksen på Hella, kjende til Skageneset og visste kor avsides det låg. Han klarte å overtala Dorothea til å gøyma flykntningar som skulle vidare over Nordsjøen. Dorothea og borna tok i mot meir enn 100 flykningar i løpet av krigsåra, og for denne innsatsen vart ho i 2005 kåra til den største og viktigaste nordhordlendingen på 1900-talet av lesarane av avisa Nordhordland. Les meir om denne historien her: http://www.bof.no/Info/Bros_Skage-nett-tekst.pdf For meir utfyllande lesnad, sjå boka Krigsår på Radøy som sogelaget gav ut i 2011 der Meinert Helland har skrive ein artikkel om englandsfarten frå Skageneset.

Skageneset er i dag friluftsområde som vert drifta av Bergen og omland friluftsråd: www.bof.no
Framover vil me senda presentasjonen av månadens kulturminne på omgang. Først ut er leiar av kultur- og sørvistorget Lin Tove Thomassen, som vil presentera sitt kulturminne i mai. Ho vil deretter senda utfordringane vidare til nokon andre.