fredag 28. februar 2014

Månadens kulturminne i februar - Gamlevegen over Radøy

I framgrunnen ser me vegen på Li truleg på byrjinga av
1940-talet. Vegen var på dette tidspunktet forlengst
nedlagt som hovudveg, men den ser framleis ut til å
vera i god stand.
Heilt på tampen av månaden presenterer me gamlevegen over Radøy som månadens kulturminne for februar. 

Den gamle bygdevegen over Radøy gjekk frå Alverstraumen i sør til Rossnes i nord. Vegen er svært gamal, men men me veit ikkje sikkert når den vart bygd. Me finn den i alle fall i kjelder attende til slutten av 1700-talet. 


Den flotte brua på Kvalheim.

Bøndene på Radøy hadde pliktarbeid på vegen. Gardane var delte inn i roder, som hadde ansvar for vedlikehald på kvar sin del av vegen. Bøndene var ikkje nøgde med denne ordninga, og  vedlikehaldsarbeidet var heller ikkje det beste. På 1860-talet var vegen i så dårleg stand at den vart vurdert nedlagt. I staden vart vegen sett i stand og traseen vart endra noko, og lagt utanom dei brattaste partia.

Tidleg på 1900-talet vart dei fleste delane av vegen erstatta av nye vegar, og den gamle bygdevegen over Radøy vart lagt ned etter kvart som nye vegar stod ferdige.

Har du meir informasjon om gamlevegen, eller kanskje bilete? Send dei gjerne til oss på e-post bkhervik@yahoo.no eller via facebook.

For fleire bilete sjå https://www.facebook.com/radoysogelag