lørdag 25. januar 2014

Strilane og 17. mai: Temamøte og årsmøte 20. februar 2014 -

Ingen av dei valde representantane for Hordaland, var frå
Nordhordland. Sorenskrivar for Nordhordland, Wilhelm
Frimann Koren Christie, deltok på Eidsvoll, men
representerte Bergen. 
20. februar kl. 19.00 er det temamøte og årsmøte på Radøy bibliotek.

I 2014 er det 200 år sidan Noreg fekk si eiga grunnlov. Det var likevel ikkje grunnlova som opptok strilar flest våren 1814, men derimot uår, matmangel og høge skattar. Denne kvelden kjem statsarkivar Yngve Nedrebø og snakkar om strilane og 17. mai 1814.

Temamøtet er ope for alle, medan årsmøtet rett etterpå er berre for medlemer.

torsdag 2. januar 2014

Månadens kulturminne i januar - Gamleskulen på MangerGamleskulen på Manger tidleg på 1900-talet.

Radøy sogelag vil kvar månad presentera eit kulturminne i kommunen. Først ut er gamleskulen på Manger, som var 150 år i 2013. 

Skulen vart bygd av Ole Monsen Kvamme og Rasmus Andersen Tolleshaug i 1863. Då skulen var ny hadde den éi skulestove i den eine enden og lærarbustad med stove, kjøkken og spiskammers i den andre enden, og gang i midten. På loftet var det fleire rom. Skulen hadde enno ikkje fått fjøs og løe, då dette vart utsett til "den gamle Kirkesanger frasiger sig Ombudet, og en ny træder i stædet"

Seinare (etter 1877) vart skulen påbygd i aust. Då vart det to skulestover i den gamle delen, og lærarbustad i den nye delen.

Gamleskulen november 2013.

Som me ser av det nye biletet, har skulen vore endra også seinare og tilpassa bruken.

Skulen har vore kontinuerleg i bruk sidan den var ny, og vert i dag brukt som klasserom for første klasse på Manger skule og til SFO ved skulen. Bygget er i god stand, og innreia med nye pultar og stolar og topp moderne smarttavler til bruk i undervisninga. Bygget er såleis eit godt eksempel på korleis ein kan ta vare på bygningar gjennom aktiv bruk.

Har du fleire opplysningar om skulen, og har du kanskje gått på denne skulen? Skriv gjerne i kommentarfeltet, eller send oss ein e-post.