lørdag 2. november 2013

Vil du læra å finna fram i Digitalarkivet?

Tysdag 12. november kan du få ei innføring Digitalarkivet i Emigrantkyrkja på Sletta.

Digitalarkivet (http://www.arkivverket.no/digitalarkivet) er ein nettstad der offentlege dokument er tilgjengeleg i digital form. Her kan ein finna kyrkjebøker, folketeljingar, utvandrarlister og mykje meir som er svært nyttige når ein vil forska på slekta. Denne kvelden kjem to representantar frå Statsarkivet i Bergen til Sletta for å fortelja korleis tenesta fungerer, og visa korleis ein sjølv kan finna fram til dokumenta frå si eiga datamaskin.

Arrangementet finn stad kl. 18.30. Fri inngang.

Arrangementet er ei samarbeid mellom Radøy Sogelag og Vestnorsk utvandringssenter.