fredag 13. september 2013

Sogelaget skal leiga stabburet på gamle prestegarden

Stabburet på gamle prestegarden på Manger. Både prestegarden og stabburet er
frå  slutten av 1800-talet. Dei andre bygningane, mellom anna løa og
paktarbustaden, som stod på  prestegarden er riven.
Radøy sogelag skal leiga stabburet på gamle prestegarden på Manger. Her skal me ha ulike møte, og me håpar elles at stabburet kan verta ein møtestad for historieinteressere i Radøy.

Til sommaren vert det kanskje ope stabbur nokre laurdagar med sal av lokalhistoriske bøker og hefte, lokalproduserte varer og kafe.

Har du andre idear til kva me kan nytta stabburet til?

fredag 6. september 2013

Utstillinga Gryta hennar mor


Radøy sogelag arrangerer saman med Radøy mållag og Manger ungdomslag ei utstilling i undomshuset Solvang på Manger, som me har kalla "Gryta hennar mor". Her har me laga
til ulike miljø som skal representera 1950 og 1960 talet. Utstillinga vart opna søndag 1. september. 

Utstillinga er open:
Søndag 8. september kl.15-18 Open utstilling. Sal av kaffimat

Søndag 15. september kl. 15-18 Open utstilling. Sal av kaffimat

Få også med dykk temakveld med matkåseri av Erik Halvorsen fredag 13. september kl. 19.30. Middag og dessert med meny frå 1950-60 åra. Kaffi og kaker. Musikalske innslag. Påmelding innan 9. sept. til Ann-Kristin Mangerøy 99157524 eller Elin Morken 41421820
 

Nye nettsider

Radøy sogelag har fått nye nettsider. Her vil me informera om laget, om aktivitetar og anna av lokalhistorisk interesse.

Radøy sogelag er også på facebook. Besøk oss på www.facebook.com/radoysogelag