lørdag 25. januar 2014

Strilane og 17. mai: Temamøte og årsmøte 20. februar 2014 -

Ingen av dei valde representantane for Hordaland, var frå
Nordhordland. Sorenskrivar for Nordhordland, Wilhelm
Frimann Koren Christie, deltok på Eidsvoll, men
representerte Bergen. 
20. februar kl. 19.00 er det temamøte og årsmøte på Radøy bibliotek.

I 2014 er det 200 år sidan Noreg fekk si eiga grunnlov. Det var likevel ikkje grunnlova som opptok strilar flest våren 1814, men derimot uår, matmangel og høge skattar. Denne kvelden kjem statsarkivar Yngve Nedrebø og snakkar om strilane og 17. mai 1814.

Temamøtet er ope for alle, medan årsmøtet rett etterpå er berre for medlemer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar