fredag 13. september 2013

Sogelaget skal leiga stabburet på gamle prestegarden

Stabburet på gamle prestegarden på Manger. Både prestegarden og stabburet er
frå  slutten av 1800-talet. Dei andre bygningane, mellom anna løa og
paktarbustaden, som stod på  prestegarden er riven.
Radøy sogelag skal leiga stabburet på gamle prestegarden på Manger. Her skal me ha ulike møte, og me håpar elles at stabburet kan verta ein møtestad for historieinteressere i Radøy.

Til sommaren vert det kanskje ope stabbur nokre laurdagar med sal av lokalhistoriske bøker og hefte, lokalproduserte varer og kafe.

Har du andre idear til kva me kan nytta stabburet til?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar